Composición do Órgano de Participación

Membros

O órgano de participación cidadá do proxecto está composto por 10 membros:

A representación das entidades é a seguinte:

ASOCIACIÓNS VECIÑAIS:

Asociación de veciños Ponte do Romaño-San Xoán de Afora
Rúa Torreia, nº 18 baixo
15898 Santiago de Compostela
Telf.: 981 580 669
Páxina web: www.avvpontedoromaño.com
Persoas que representan a esta entidade no Órgano de Participación Cidadá:
Titular: Carlos Otero Pardo
Suplente: Juan L. Pena Quintáns

Asociación de Veciños A Xuntanza
Rúa das Fragas, nº 37 baixo
Barrio de San Pedro
15703 Santiago de Compostela
Telf.: 606 985 280
Páxina Web: www.axuntanza.org
Persoas que representan a esta entidade no Órgano de Participación Cidadá:
Titular: Mercedes Vázquez Bertomeu
Suplente: Antonio Martínez Neira

AXENTES SOCIAIS E ECONÓMICOS:

Asociación Plataforma polo Emprego
R/ Concheiros, nº 33 esc B 1º
15703 Santiago de Compostela
Telf.: 981 580 506
Páxina web: www.plataformapoloemprego.org
Persoas que representan a esta entidade no Órgano de Participación Cidadá:
Titular: Miguel Fernández Blanco
Suplente: Soledad González Sánchez

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (CO.GA.MI)

R/ Modesto Brocos, nº 7, 3º Blq. Baixo
15704 Santiago de Compostela
Telf.: 981 574 698
Páxina Web: www.cogami.es
Persoas que representan a esta entidade no Órgano de Participación Cidadá:
Titular: Anxo Queiruga Vila
Suplente: David Silva Gómez

U.G.T. – Compostela
R/ Miguel Ferro Caaveiro, nº 12, baixo
15707 Santiago de Compostela
Telf.: 981 590 941
Páxina web: www.ugtgalicia.org
Persoas que representan a esta entidade no Órgano de Participación Cidadá:
Titular: Antonio García Vázquez
Suplente: Ricardo Turnes Mejuto

C.I.G. – Confederación Intersindical Galega
R/ Miguel Ferro Caaveiro, nº 10
15707 Santiago de Compostela
Telf.: 981 577 074
Páxina web: www.galizacig.com
Persoas que representan a esta entidade no Órgano de Participación Cidadá:
Titular: Xosé Anxo Noceda Carballo
Suplente: Renato Nuñes Da Silva