Que é o Órgano de Participación

O Órgano de Participación do Proxecto Urbana é un órgano de carácter consultivo, informativo, de formulación de propostas e suxestións, de debate e asesor, que impulsa e serve de cauce á participación cidadá no desenvolvemento do proxecto USN.

As principais  funcións deste Órgano de Participación  son as seguintes:


O Órgano de Participación do Proxecto Urbana constituiuse en asemblea o día 26 de marzo de 2010 formada polas entidades representantes dos  diferentes axentes económicos e sociais da zona de intervención do proxecto.

O Órgano de Participación Cidadá do Proxecto Urbana ten vontade de permanecer durante o período necesario ata a total execución do proxecto Urbana Santiago Norte.