páxina de inicio de Urbana Santiago Norte |
Obter Adobe Flash player
Precízase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.

Anuncio no BOP Coruña nº 175 Licitación Servizo de organización de mercados San Pedro 15-09-2014

Publícase no BOP Coruña nº 175 de data 15 de setembro de 2014 o anuncio de licitación do servizo de organización de mercados San Pedro.

Tipo de licitación: 20.661,16 €

Prazo de execución: a duración do contrato comprende a organización dos "Mercados de San Pedro" dentro do período comprendido entre a adxudicación do contrato e o 30 de decembro de 2014, momento no que deberán estar finalizadas todas as prestacións obxecto do contrato e deberá emitirse a correspondente factura. Establécese o 30 de decembro en consideración a que o último dos mercados terá lugar na 4ª semana do mes de decembro, é dicir, na semana do 22 de dito mes. A íntegra execución da actividade e rexistro da factura terá lugar polo tanto dentro da anualidade 2014.

Adxudicación: procedemento aberto

Listaxe de ligazóns

Listaxe de descargas